Ochrana osobných údajov

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO DOKUMENT!
OBSAHUJE VEĽMI DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH A POVINNOSTICH.

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

 

Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.