IS a mobilné appky
pre fast food

od januára 2022

Použité technológie

Power Apps, Power Automate, SharePoint, Microsoft 365, MS Access

Pre operačné systémy

Android, iOS & Windows

Automatický export údajov

TXT pre Olymp Kros

Využívané funkcie

e-mail, push notifikácie, ochrana PIN kódom

Klient

Seltex, Tripl's Komárno

Farebný motív

svetlý

Dátový režim

online

_predstavujeme Power Apps

komplexný informačný systém pre fast food

Predstavujeme komplexné riešenie pre prevádzku rýchleho občerstvenia (fast food). Ide o online prepojenie služieb od Microsoftu - dátové úložisko na SharePointe, desktop aplikácia MS Access, mobilné aplikácie v Power Apps, automatizované cloudové procesy v Power Automate. V maximálnej miere boli využité pôvodné nástroje v Exceli, ktoré klient dlhodobo používal, následne boli doplnené nové funkcie zabezpečujúce korektné odosielanie dát na SharePoint pre používanie novými aplikáciami s prístupom zamestnancov (užívateľov).

Navrhnuté riešenie plánuje služby v prevádzke rýchleho občerstvenia, pozície na ktorých bude zamestnanec pracovať, presne vypočíta odpracované hodiny a prestávky, eviduje prekážky v práci, zmeny a zámeny služieb. Po schválení nadriadenými zamestnancami vypočíta odpracované hodiny, prípaltky, dovolenky, nadčasy a všetko elegantne vyexportuje do TXT pre mzdový softvér Olymp Kros.

NÁHľADY OBRAZOVIEK V POWER APPS [appka pre fast food - prevádzku rýchleho občerstvenia]

Online dátové úložisko v cloude (SharePoint online) je kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii pre ukladanie/načítanie údajov a potrebné výpočty. Všetky procesy sú plne automatizované, spúšťane buď v pravidelnom časovom intervale alebo na základe zmeny údajov v databáze.

Elegantné a jednoduché riešenie!
SharePoint appka pre fast food - prevádzku rýchleho občerstvenia

SharePoint appka pre fast food - prevádzku rýchleho občerstvenia

Blog o Power Apps a appke pre fast food

Máte pre nás nový projekt?