Mobilná aplikácia UCM - univerzitné profily

od februára 2022

Použité technológie

Power Apps, Power Automate, SharePoint, Microsoft 365, MS Access

Pre operačné systémy

Android, iOS & Windows

Farebný motív

svetlý

Dátový režim

online

_predstavujeme Power Apps

appku UCM - univerzitné profily

Moderná aplikácia v Power Apps pre desktop, tablet prípadne väčší smartfón, ktorá ukladá univerzitné profily jednotlivých zamestnancov, vedie evidenciu ich aktuálnych a predchádzajúcich zamestnaní, zručností, aktivít, prehľadne zobrazuje výsledky či zahraničné mobility. Úžasnou funkciou je výpočet skóre zamestnancov na základe výstupov ich tvorivej činnosti, filtrovanie podľa fakulty, katedry či študijného odboru alebo študijného programu. Samozrejmosťou sú upozornenia pri nekorektných zápisoch údajov, informačné emaily a podobne.

NÁHľADY OBRAZOVIEK V POWER APPS [appka UCM - univerzitné profily]

Dátové úložisko v cloude (SharePoint online) je kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii pre načítanie údajov a výpočet skóre. Zdieľanie dát je užívateľsky veľmi jednoduché a nenáročné a pri medzinárodnej spolupráci prednášajúcich aj nevyhnutné.
SharePoint UCM - univerzitné profily

SharePoint UCM - univerzitné profily

Blog o Power Apps a appke UCM - univerzitné profily

Máte pre nás nový projekt?