Mobilná aplikácia
JASOŇ & AVES


Mapovanie, sčítanie a monitoring vtáctva či biomonitoring

od novembra 2018

Použité technológie

Power Apps, Power Automate, SharePoint, Microsoft 365, MS Access

Pre operačné systémy

Android, iOS & Windows

Automatický export údajov

KML pre Google Maps / Earth Pro, XLSX pre AVES Symfony, CSV pre KIMS

Využívané funkcie

GPS, nadm. výška, fotoaparát, akustický monitoring vtáctva, notifikácie, unifikovaný formulár pre sčítanie vtáctva, počasie

Online vedecké články vzniknuté s podporou mobilnej appky JASOŇ

Hashtag

#JASOŇ #AVES

_predstavujeme Power Apps

mobilnú aplikáciu JASOŇ a AVES

Skvelá appka vytvorená na mapovanie, sčítanie a  monitorovanie vtáctva (AVES) na Slovensku, prípadne biomonitoring, teda zapisovanie pozorovaní rôznych druhov živočíchov (napr. AMPHIBIANS, ORTHOPTERA, MANTODEA, ARTIODACTYLA ale aj REPTILIA a podobne) priamo v teréne, bez ohľadu na pripojenie k internetu (online-offline), určená pre potreby ochrany prírody a rôznych živočíšnych druhov. Aplikácia automaticky načítava GPS súradnice pre zapisované pozorovania, v offline režime je extrémne rýchla a po pripojení k internetu v dávke odošle offline záznamy do online databázy. Súčasťou appky sú aj prehľadné grafy a ďalšie štatistiky o živočíšnych druhoch. Maximálny užívatľský komfort zabezpečuje aj automatický export údajov vo formáte KML pre Google Maps / Earth Pro, XLSX pre AVES Symfony a CSV pre KIMS (biomonitoring - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky). Tým sa zvyšuje a zjednodušuje prístup k dátam pre ďalších kolegov od nás ale aj zo zahraničia.

Appka JASOŇ bola rozšírená o samostatnú zjednodušenú verziu JASOŇ mini, ktorá slúži na zapisovanie externými pozorovateľmi a ďalšími spolupracovníkmi priamo v teréne. Každý zápis pozorovania podlieha autorizácii (schváleniu) zodpovedného vedeckého pracovníka. Až po schválení zápisu sa pozorovanie automaticky presunie do hlavnej databázy pozorovaní, ktorá takto ostáva maximálne dôveryhodná a všetky dáta sú garantované a použiteľné pre vedecké projekty a následné publikovanie. Pretože sa počet používateľov stále rozrastá, najnovšie JASOŇ mini môžu používať v tmavom prípadne svetlom režime podľa individuálnych preferencií každého používateľa. Rovnako si každý individuálne zvolí vyhľadávanie druhov buď v latinčine alebo v slovenčine, úžasne jednoduché a zábavné!


K najnovším funkciám patrí automatické načítanie počasia na lokalite, unifikovaný formulár pre sčítanie vtáctva alebo automatické vyhodnotenie úspešnosti hniezdenia v danom roku - aplikácia vygeneruje najvyššiu dosiahnutú kategóriu hniezdenia a početnosť mláďat. V priebehu pár minút sú k dispozícii údaje za všetky druhy (AVES) v aktuálnom roku pre vedecké publikácie a ďalšie spracovanie v rôznych vedeckých programoch (na Slovensku, v Rakúsku a v Českej republike).

S radosťou dlhodobo dotujeme vývoj mobilnej aplikácie JASOŇ a JASOŇ mini. Využívaním našich služieb aj vy podporíte ochranu prírody na Slovensku.
Pridajte sa k nám!

NÁHľADY OBRAZOVIEK V POWER APPS [appka AVES & Jasoň & Jasoň mini]

V súčasnej dobe databáza JASOŇ obsahuje vyše 140 tisíc záznamov pozorovaní, viac ako 5 tisíc lokalít a hniezdísk, stovky živočíšnych druhov a desiatky projektov pozorovaní vytvorené často aj v medzinárodnej spolupráci. V databáze AVES sa nachádza približne 135 tisíc záznamov pozorovaní, viac ako 7 tisíc lokalít a cez 15 tisíc unifikovaných formulárov pre sčítanie vtáctva (aves). 
Dáta v cloude sú ihneď k dispozícii pre vedecké výskumy a odborné publikácie. Zdieľanie dát je úplne automatické, veľmi rýchle a užívateľsky jednoducho prístupné čo je pri medzinárodnej spolupráci určite nevyhnutné.
SharePoint Jasoň

SharePoint Jasoň

_video o Power Apps - mobilná aplikácia Jasoň

Pozrite si krátke video z reálneho fungovania a odozvy na zariadení iPhone 8. Mobilná aplikácia Jasoň aj pri niekoľkotisícových databázach funguje svižne a bez komplikácií. Funkčnosť a jednotlivé ovládacie prvky boli navrhnuté a vyladené podľa užívateľských potrieb a preferencií pre maximálny komfort pri práci v teréne.

Máte pre nás nový projekt?

Ako rýchlo začať s mobilnou aplikáciou AVES

AVES: Konto Microsoft 365

AVES: Inštalácia Power Apps

AVES: Prvé spustenie aplikácie

AVES: Jednoduchý zápis

AVES: Práca s pozorovaniami

AVES: Zápis pre Avesmonitoring

AVES: Zápis archívnych pozorovaní

Koordinátor: Prvé spustenie aplikácie

Koordinátor: Schválenie formulára