Ukazateľ priebehu spracovania v Power Apps

Ukazateľ priebehu spracovania v Power Apps
Aj keď vývojári maximálne optimalizujú svoje Power Apps mobilné aplikácie, môže sa stať, že proces načítania alebo uloženia údajov môže trvať dlhšie ako pár sekúnd. Aj preto je dôležité dať užívateľovi vedieť, že procesy bežia, aby nebol zbytočne netrpezlivý. V našej aplikácii Jasoň a Jasoň mini napríklad aplikácia načíta niekoľko tabuliek s údajmi do kolekcií, pričom niektoré tabuľky majú viac ako 4 tisíc záznamov. Ukážeme si, ako vytvoriť tzv. ProgressBar - ukazateľ priebehu spracovania.

Ukazateľ priebehu spracovania (ProgressBar)
v Power Apps

Začneme vložením obdĺžnika z roletky Ikony, ktorý si veľkostne a farebne prispôsobíme obrazovke. Napríklad pre telefóny som použil šírku 560, výšku 10, pozíciu X som nastavil na 40, pozíciu Y na 1080 a farbu svetlošedú. Svoj Obdĺžnik som pomenoval (ako príklad) lbl_ProgressBar_Base. Po takomto nastavení si hneď spravím aj jeho kópiu s názvom napríklad lbl_ProgressBar_Base_1 ktorému zmením iba farbu na svetlozelenú, ktorá sa mi hodí k obrazovke. Ostatné parametre som nemenil, je dôležité, aby sa oba obdĺžniky prekrývali. Vhodné je, vytvoriť z nich Skupinu, napríklad grpProgressBar, ktorej vlastnosť Visible som nastavil na zobrazenie iba v prípade, keď užívateľ spustil aktualizáciu údajov zo SharePointu.
V druhom kroku je potrebné nastaviť vlastnosť Width (šírka) pre farebný obdĺžnik pomenovaný lbl_ProgressBar_Base_1 nasledovne:
lbl_ProgressBar_Base.Width * locLoadingPercent
Ako ste určite postrehli, budeme vytvárať kontextovú premennú s názvom locLoadingPercent, ktorú budeme v priebehu procesu meniť (od 0,1 až po 1, počet krokov bude nastavený podľa počtu stiahnutých tabuliek) a tým bude narastať náš ProgressBar.
No a v treťom kroku pridáme do zložitejšieho procesu tento kód:
UpdateContext( {locLoadingPercent: 0,1})
Ktorý v procese postupne navyšujeme:
UpdateContext( {locLoadingPercent: 0,2})
UpdateContext( {locLoadingPercent: 0,3})
UpdateContext( {locLoadingPercent: 0,4})
...
UpdateContext( {locLoadingPercent: 1})
Hodnotou 1 dosiahneme maximálnu šírku nášho ProgressBaru, teda 100%.

Power Platform
najlepšie online kurzy:

Najlepší online kurz Power Apps - moja prvá appka je zameraný priamo na tvorbu mobilných aplikácií v cloudovom prostredí Microsoft 365. Dozviete sa, ako rýchlo appku vytvoriť, ako všetko potrebné nastaviť a čo znamenajú jednotlivé možnosti vrátane ich použitia.
najlepší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe
Ďalší skvelý online kurz Power Automate - faktúra s By Square kódom vás rýchlo naučí tvoriť automatizované postupy v cloude na vaše každodenné opakujúce sa rutinné úlohy a činnosti. Veľmi rýchlo pochopíte prepojenie a možnosti aplikácií v skupine Power Platform.
skvelý online kurz
  • riešenia z praxe
  • doživotný prístup
  • skúsený lektor

_video o Power Apps - Ukazateľ priebehu spracovania (ProgressBar)

Pozrite si krátke video z reálneho fungovania a odozvy na zariadení iPhone 13.

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k ukazateľom priebehu spracovania v Power Apps, napíšte nám.
#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.