Power Apps - načítanie údajov z kolekcie, odoslanie emailu

Power Apps - načítanie údajov z kolekcie, odoslanie emailu
Rozbaľovacie ponuky v Power Apps dávajú užívateľom možnosť výberu požadovanej hodnoty alebo voľby. V tomto článku vám ukážem výber emailovej adresy z kolekcie ktorú si načítame zo SharePointu a následne odoslanie emailu na zvolené adresy. Ide o veľmi často používané funkcie v mobilných aplikáciách Power Apps.

Aplikácia pre tablety - Odoslanie emailu

Vytvorme si spolu v Power Apps aplikáciu z ktorej budeme odosielať emaily na zvolené adresy.
Začneme vytvorením nového SharePoint zoznamu s názvom EmailoveAdresy. Bude obsahovať iba dve polia: Meno a Email (všetko jednoriadkový text). Vložíme základné údaje (príklad):

Načítajme dáta do kolekcie v Power Apps

Otvoríme Power Apps Štúdio a vytvoríme novú aplikáciu plátna pre tablety. Pripojíme náš SharePoint zoznam a vytvoríme popisok aplikácie s ikonkou Refresh, ktorej vlastnosť OnSelect nastavíme: Refresh(EmailoveAdresy). Potom vložíme tlačítko s textom "Načítaj emailové adresy" ktorému vlastnosť OnSelect nastavíme nasledovne:
ClearCollect(colEmailoveAdresy; EmailoveAdresy)
Postupne pridáme ovládací prvok Rozbaľovacia ponuka, dvakrát Vstup textu a ďalšie tlačítko na odoslanie emailu. Rozbaľovacej ponuke nastavíme vlastnosť Items nasledovne:
colEmailoveAdresy
... a pokračujeme v nastavení Polí kde Primárny text bude Meno alebo Email (podľa vlastného uváženia) a Vyhľadávacie pole bude Meno:
Teraz si pripojíme Office365Outlook:
... a nastvíme vlastnosť OnSelect pre tlačítko na odoslanie emailu nasledovne:
IfError(Office365Outlook.SendEmailV2(ComboBoxKomu.Selected.Email;TextInputPredmet.Text;TextInputSprava.Text;{Importance:"Normal"});ErrorResult);;Reset(ComboBoxKomu);;Reset(TextInputPredmet);;Reset(TextInputSprava);;
Notify("Email bol úspešne odoslaný.";NotificationType.Success)
Po odoslaní emailu sme pridali aj reset textových polí a samozrejme notifikačnú hlášku, aby užívateľ mal informáciu o odoslaní emailu.
Na záver ešte zakážeme odoslať email kým nie je vybraná adresa z rozbaľovacej ponuky a vyplnený predmet správy, tlačítku na odoslanie nastavíme vlastnosť DisplayMode takto:
If(IsBlank(ComboBoxKomu.Selected.Meno) || IsBlank(TextInputPredmet.Text); DisplayMode.Disabled; DisplayMode.Edit)

Power Platform
najlepšie online kurzy:

Najlepší online kurz Power Apps - moja prvá appka je zameraný priamo na tvorbu mobilných aplikácií v cloudovom prostredí Microsoft 365. Dozviete sa, ako rýchlo appku vytvoriť, ako všetko potrebné nastaviť a čo znamenajú jednotlivé možnosti vrátane ich použitia.
najlepší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe
Ďalší skvelý online kurz Power Automate - faktúra s By Square kódom vás rýchlo naučí tvoriť automatizované postupy v cloude na vaše každodenné opakujúce sa rutinné úlohy a činnosti. Veľmi rýchlo pochopíte prepojenie a možnosti aplikácií v skupine Power Platform.
skvelý online kurz
  • riešenia z praxe
  • doživotný prístup
  • skúsený lektor

_video o Power Apps - načítanie údajov z kolekcie, odoslanie emailu

Pozrite si krátke video z reálneho fungovania a odozvy na zariadení iPad mini 5. generácie.
Power Apps mobilnú aplikáciu Odoslanie emailu, ktorú sme si pred chvíľkou vytvorili, si môžete aj bezplatne stiahnúť.

Stiahnite si Power Apps appku Odoslanie emailu

Mobilnú aplikáciu, ktorú sme práve vytvorili v Power Apps, dávam bezplatne k dispozícii, kľudne si ju môžete stiahnuť a detailne si pozrieť jednotlivé nastavenia a príkazy.

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k odosielaniu emailov v Power Apps, napíšte nám.
#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.