Vytvárajte kolekcie v Power Apps s viac ako 2000 riadkami v zozname SharePoint

Vytvárajte kolekcie v Power Apps s viac ako 2000 riadkami v zozname SharePoint
Určite ste sa už stretli s problémom, že Power Apps konektor pre SharePoint prenesie maximálne 2000 záznamov. Nepotrebujete ich viac? Určite áno!
Power Apps používa na komunikáciu so zdrojom údajov v rámci online pripojenia konektory. Medzi najpopulárnejšie určite patrí konektor pre SharePoint online, ktorý je ale obmedzený na maximálnu veľkosť 2000 záznamov. Väčšinou je z dôvodu aktuálnosti údajov vhodnejšie načítať dáta priamo zo zdroja (SharePoint online), ale čo ak musíte tisíce riadkov dostať do zbierky (kolekcie) kvôli práci v režime offline? V tomto článku vám ukážem, ako vytvoriť kolekcie v Power Apps s viac ako 2000 riadkami.

Zviacnásobte maximálnu veľkosť zbierky nad 2000 riadkov

Power Apps môže do zbierky (kolekcie) nahrať maximálne 2000 záznamov pomocou funkcie ClearCollect, ale pri vývoji mobilnej aplikácie JASOŇ sme prišli na jednoduchý spôsob ako zväčšiť počet záznamov (riadkov). Tu je príklad toho, ako to funguje: zoznam SharePointu s názvom Lokalita má vyše 4300 záznamov.

Tento kód používame vo vlastnosti OnSelect tlačítka na načítanie údajov zo zoznamu SharePoint do dočasných kolekcií a následne ich zlúčime v Power Apps do jednej finálnej kolekcie, ktorú uložíme do zariadenia (lokálne) pre načítanie v offline režime. Limit 2000 riadkov platí pre funkciu ClearCollect iba pri načítani zo zdroja údajov, v našom prípade SharePoint online, nie z lokálne uložených dát v mobilnom zariadení.
// Prvý krok 2K - do hlavnej kolekcie pridáme prvých 2000 záznamov - filter podľa stĺpca "pomoc"
ClearCollect( colLokality; Filter( Lokalita; pomoc = "2000"));;

// Druhý krok 4K - vytvorenie pomocnej kolekcie - pridáme ďalších 2000 záznamov ClearCollect( colLokality2; Filter( Lokalita; pomoc = "4000"));;

// Tretí krok 6K - vytvorenie pomocnej kolekcie - pridáme ďalších 2000 záznamov
// Tretí krok je možné používať X krát (podľa počtu záznamov v zozname SharePoint) ClearCollect( colLokality3; Filter( Lokalita; pomoc = "6000"));;

// Štvrtý krok - zlúčenie záznamov z pomocných kolekcií do hlavnej kolekcie
Collect( colLokality; colLokality2);;
Collect( colLokality; colLokality3);;

// Piaty krok - lokálne uloženie hlavnej kolekcie do zariadenia
SaveData( colLokality; "LocalSavedLokality")

// Na záver vymažeme pomocné kolekcie
Clear( colLokality2);;
Clear( colLokality3)

Načítanie lokálnych údajov

Načítanie lokálnych údajov

Načítanie online údajov

Načítanie online údajov

Zobrazenie načítaných údajov

Zobrazenie načítaných údajov

Riešenie špeciálne pre iPhone 8 - v kolekcii maximálne tisíc riadkov

Na prevažnej väčšine mobilných zariadení prenos a lokálne uloženie 2000 záznamov funguje úspešne. Ako to už v živote býva, nie na všetkých. Aj naši klienti používajú rôzne mobilné zariadenia a preto nám po niekoľkomesačnom používaní appky JASOŇ nahlásili, že iPhone 8 síce načíta všetkých 2000 riadkov, ale nedokáže ich už lokálne uložiť a neskoršie načítať v offline režime. Pre ornitológov, pracujúcich v teréne bez internetu, dosť závažný problém. Bolo potrebné urýchlene nájsť riešenie. Po dôkladnom testovaní sme znížili počet záznamov na 1000, čo sa ukázalo ako úspešné riešenie. Kód vyzerá nasledovne:
// Najskôr do prvej kolekcie pridáme prvých tisíc záznamov - filter podľa stĺpca "pomoc1K"
ClearCollect( colLokality1K; Filter( Lokalita; pomoc1K = "1K"));;
SaveData( colLokality1K; "Lokality1K");;

// Do ďalšej kolekcie pridáme druhých tisíc záznamov
ClearCollect( colLokality2K; Filter( Lokalita; pomoc1K = "2K"));;
SaveData( colLokality2K; "Lokality2K");;

// Takto pokračujeme do požadovaného počtu - niekoľko tisíc
// V offline režime po spustení aplikácie zlúčime lokálne uložené kolekcie
LoadData( colLokality1K; "Lokality1K");;
LoadData( colLokality2K; "Lokality2K");;
LoadData( colLokality3K; "Lokality3K");;
LoadData( colLokality4K; "Lokality4K");;
LoadData( colLokality5K; "Lokality5K");;

// Zlúčime záznamy z pomocných kolekcií do hlavnej kolekcie
Collect( colLokality; colLokality1K);;
Collect( colLokality; colLokality2K);;
Collect( colLokality; colLokality3K);;
Collect( colLokality; colLokality4K);;
Collect( colLokality; colLokality5K);;

// Na záver uložíme hlavnú kolekciu
SaveData( colLokality; "LocalSavedLokality")

Power Platform
najlepšie online kurzy:

Najlepší online kurz Power Apps - moja prvá appka je zameraný priamo na tvorbu mobilných aplikácií v cloudovom prostredí Microsoft 365. Dozviete sa, ako rýchlo appku vytvoriť, ako všetko potrebné nastaviť a čo znamenajú jednotlivé možnosti vrátane ich použitia.
najlepší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe
Ďalší skvelý online kurz Power Automate - faktúra s By Square kódom vás rýchlo naučí tvoriť automatizované postupy v cloude na vaše každodenné opakujúce sa rutinné úlohy a činnosti. Veľmi rýchlo pochopíte prepojenie a možnosti aplikácií v skupine Power Platform.
skvelý online kurz
  • riešenia z praxe
  • doživotný prístup
  • skúsený lektor

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k vytváraniu kolekcií v Power Apps s viac ako 2000 riadkami v zozname SharePoint, napíšte nám.
#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.