Appka Plánovač opráv

od októbra 2021

Použité technológie

Power Apps, Power BI, SharePoint, Microsoft 365

Pre operačné systémy

Android, iOS & Windows

Využívané funkcie

Email, kalendár, Power BI, Ganttov graf

Klient

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Farebný motív

svetlý

Dátový režim

online

_predstavujeme Power Apps

mobilnú aplikáciu
Plánovač opráv vozidiel

Chytrá aplikácia v Power Apps určená na plánovanie opráv vozidiel Dopravného podniku v Bratislave. Jednoduchou formou prijíma objednávky na opravy vozidiel, prehľadne vedie celý proces od prijatia, cez priradenie technika a dieľne vrátane zobrazovania v Ganttovom a iných grafoch pomocou služby Power BI.

Aplikácia odosiela emaily o stave opráv kompetentným pracovníkom a prehľadne zobrazuje - vyhodnocuje všetky dôležité údaje a štatistiky.

NÁHľADY OBRAZOVIEK V POWER APPS [appka Plánovač opráv vozidiel pre Dopravný podnik Bratislava]

SharePoint vedie podrobnú evidenciu plánovaných opráv vrátane grafického podmieneného zobrazovania statusov a termínov. Vedenie podniku kedykoľvek a kdekoľvek pozná celú históriu opráv a vyťaženosť svojich technikov.
Dokonalý prehľad o plánovaných opravách vozového parku. Perfektné!
SharePoint Plánovač opráv vozidiel

SharePoint pre Plánovač opráv vozidiel

_video o Power Apps - mobilná aplikácia Plánovač opráv vozidiel

Pozrite si krátke video z reálneho fungovania a odozvy na zariadení iPhone 8. Mobilná aplikácia Plánovač opráv vozidiel prehľadne poskytuje všetky potrebné informácie pre riadenie procesu opráv vozidiel celého vozového parku. Všetko užívateľsky veľmi príjemné, maximálne pohodlné a samozrejme vo všetkých zariadeniach a na všetkých operačných systémoch.

Máte pre nás nový projekt?