$"string": Nový, lepší spôsob ako zreťaziť textové reťazce v Power Apps

$"string": Nový, lepší spôsob ako zreťaziť textové reťazce v Power Apps
Úžasný nový spôsob spájania textových reťazcov v Power Apps prichádza s funkciou $"string". Umiestnenie symbolu $ pred akýkoľvek textový reťazec prichádza vo verzii Power Apps 3.22041.23. Ak vám nefunguje táto nová funkcia, aktualizujte svoju verziu v nastaveniach Power Apps. Potom môžete napísať akúkoľvek funkciu alebo premennú v rámci páru zložených zátvoriek { } v textovom reťazci. V tomto článku vám ukážem, ako použiť $"string" na zreťazenie textového reťazca v Power Apps.

$"string" - nová funkcia v Power Apps

„Starý spôsob“ zreťazenia textových reťazcov v Power Apps

Najjednoduchšou cestou ako vypísať text v Power Apps, je zobraziť užívateľovi text týmto spôsobom:
"Ahoj Martin Hagara, dnešný dátum je 11.4.2022."
Druhým spôsobom môže byť použitie funkcie Concatenate, ktorá sa skladá z dvoch prvkov: textu a funkcií používaných na získanie mena užívateľa a aktuálneho dátumu. Každá časť textu alebo funkcie sa píše ako nový argument oddelený bodkočiarkou. Funguje to výborne, ale samotný kód je trochu komplikovaný:
Concatenate("Ahoj "; User().FullName;", dnešný dátum je "; Today(); ".")
Ďalším spôsobom spojenia viacerých textových reťazcov a funkcií je operátor &Namiesto písania funkcie Concatenate jednoducho napíšeme symbol & medzi každú sekciu rovnako ako v programe Microsoft Excel. Toto je čitateľnejšie počas kontroly kódu, ale považujem za neprofesionálne písať extra & symbol a úvodzovky medzi každý segment:
"Ahoj " & User().FullName & ", dnešný dátum je " & Today() & "."

Nový spôsob zreťazenia textu pomocou funkcie $"string"

Môj preferovaný spôsob spájania textových reťazcov v Power Apps (bude) je pomocou novej funkcie $"string". Aby sme to dosiahli, vložíme pred úvodzovky textového reťazca znak dolára ($) a použijeme zložené zátvorky {} na označenie jeho častí, ktoré sú výrazmi – funkciami, vzorcami alebo premennými, ktoré sa môžu zmeniť. Oficiálny termín pre túto techniku ​​je reťazcová interpolácia a nachádza sa v mnohých iných programovacích jazykoch:
$"Ahoj {User().FullName}, dnešný dátum je {Today()}."
Baví ma funkcia $"string", pretože vyžaduje najmenšie množstvo textu na písanie a môj kód je pri prezeraní ľahko čitateľný.

$ Príklady použitia reťazcov v Power Apps

Pozrime sa na niekoľko ďalších príkladov toho, ako môžeme použiť $"string" na zreťazenie textu v Power Apps. Text z vybraného dátumu z nástroja na výber dátumu (DatePicker) môžeme spojiť s inými textovými reťazcami alebo premennou, napríklad:
Set(varUzivatel; User().FullName)
Nastavenie premennej som umiestnil pod ikonku osoby vpravo.
$"Ahoj {varUzivatel}, dnešný dátum je {DatePicker5.SelectedDate}."

Power Platform
najlepšie online kurzy:

Najlepší online kurz Power Apps - moja prvá appka je zameraný priamo na tvorbu mobilných aplikácií v cloudovom prostredí Microsoft 365. Dozviete sa, ako rýchlo appku vytvoriť, ako všetko potrebné nastaviť a čo znamenajú jednotlivé možnosti vrátane ich použitia.
najlepší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe
Ďalší skvelý online kurz Power Automate - faktúra s By Square kódom vás rýchlo naučí tvoriť automatizované postupy v cloude na vaše každodenné opakujúce sa rutinné úlohy a činnosti. Veľmi rýchlo pochopíte prepojenie a možnosti aplikácií v skupine Power Platform.
skvelý online kurz
  • riešenia z praxe
  • doživotný prístup
  • skúsený lektor

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k textovým reťazcom v Power Apps, napíšte nám.
#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.