Power Apps - používateľom definované vlastné funkcie

Power Apps - používateľom definované vlastné funkcie

Pomocou definovaných vlastných funkcií môžeme napísať vzorec raz a opakovane ho používať v celej aplikácii Power Apps! Fantastické, na túto funkciu som netrpezlivo čakal už niekoľko rokov. Milujem toto nové rozšírenie funkcií Power Apps a teším sa, ako ho budem používať vo svojich mobilných aplikáciách.

Povolenie UDF - Používateľom definované funkcie

Používateľom definované funkcie (UDF) sú v Power Apps momentálne experimentálnou funkciou a peto ju musíme najskôr povoliť. Prejdeme do Nastavení a v záložke Podpora prepneme štandardnú verziu Power Apps štúdia na verziu 3.24013.14 (alebo novšiu)

Teraz v časti Nové funkcie v záložke Experimentálne zapneme Nový analytický stroj a následne aj Používateľom definované funkcie

Power Apps

Teraz, keď máme Power Apps štúdio pripravené na používanie používateľom definovaných funkcií, môžeme si na prázdnu obrazovku pridať dve textové polia s názvom txtCislo1 a txtCislo2, ktorým vlastnosť Default nastavíme na ľubovolné čísla (napr. 1 a 2) a vlastnosť Format (TextFormat) nastavíme na číslo

Vytvorenie používateľom definovanej funkcie

Vlastné funkcie definujeme v objekte App a jeho vlastnosti Formulas. Syntax pre používateľom definovanú funkciu je:

FunctionName(Parameter1:DataType1;Parameter2:DataType2):OutputDataType=Vzorec

FunctionName – vlastné pomenovanie funkcie, používa sa na zavolanie funkcie

Parameter – názov vstupu, je povolený jeden alebo viac vstupov

DataType – argument odovzdaný do funkcie sa musí zhodovať s týmto typom údajov

OutputDataType – výstup funkcie bude v tomto dátovom type

Vzorec – výsledok vzorca je výstup funkcie

Viacero vlastných funkcií oddeľujeme od seba dvomi bodkočiarkami (v závislosti od nastaveného prostredia).

Príklad vlastnej funkcie pre sčítanie našich dvoch polí je nasledovný:

MojeScitanie(Cislo1:Number;Cislo2:Number):Number=Cislo1+Cislo2

Na záver už iba vložíme Označenie textu (popisok) ktorému vlastnosť Text nastavíme - zavoláme našu vlastnú funkciu MojeScitanie(), kde doplníme Parametre Cislo1 a Cislo2 - naše textové polia...

"Sčítanie dvoch polí: " & MojeScitanie(Value(txtCislo1.Text);Value(txtCislo2.Text))

... samozrejme, aj vo vlastných definovaných funkciách sa môže vyskytnúť chyba, preto doporučujem celú funkciu "zabaliť" do funkcie IfError().

Power Platform
- Job Planner

Najnovší online kurz Power Platform - Job Planner ti ukáže jednoduché využitie šablón od Microsoftu v prostredí Power Platform na konkrétnom príklade z našej praxe.
najnovší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k používateľom definovaným vlastným funkciám v Power Apps, napíšte nám.

#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.